Menu Zamknij

Cennik usług księgowych

LP. RODZAJ USŁUGI JEDNOSTKA CENA
1 Sporządzenie deklaracji PIT-36 1 szt. 70 PLN netto
2 Sporządzenie deklaracji PIT-36L 1 szt. 50 PLN netto
3 Sporządzenie deklaracji PIT-37 1 szt. 50 PLN netto
4 Sporządzenie deklaracji CIT 1 szt. bezpłatnie
5 Weryfikacja zobowiązań i należności za faktury VAT PLN (KPiR) 1 szt. 5 PLN netto
6 Sporządzenie i wysyłka JPK- KPiR do 30 dok./mc 1 szt. 20 PLN netto
7 Sporządzenie i wysyłka JPK- KPiR powyżej 30 dok./mc. 1 szt. 35 PLN netto
8 Sporządzenie i wysyłka JPK- Księgi Handlowe 1 szt. 50 PLN netto
9 Korekta i wysyłka JPK* za okres księgowany przez biuro Mega Lex 1 szt. 25 PLN netto
LP. RODZAJ USŁUGI JEDNOSTKA CENA
1 Rozliczenie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie i umowa o dzieło) 1 szt./p 50 PLN netto
2 Rozliczenie umowy o pracę 1 szt./p 50 PLN netto
3 Korekta rozliczenia płacy * 1 szt./p 25 PLN netto
4 Sporządzenie umowy zlecenia/dzieło 1 szt./p 20 PLN netto
5 Sporządzenie umowy o pracę 1 szt./p 25 PLN netto
6 Sporządzenie i wysyłka korekty deklaracji ZUS * 1 szt./p 25 PLN netto
7 Dokumenty zgłoszeniowe i wyrejestrowujące do ZUS 1 szt./p 20 PLN netto
8 Zarejestrowanie lub wyrejestrowanie członka rodziny do ubezpieczenia ZUS 1 szt./p 20 PLN netto
9 Sporządzenie i wysyłka Z-3 / Z-3B 1 szt./p 20 PLN netto
10 Sporządzenie deklaracji PIT-11/IFT-gdy pracownik był prowadzony przez Mega Lex przez cały okres objęty deklaracją 1 szt./p 17,50 PLN netto
11 Sporządzenie deklaracji PIT-11/IFT-gdy pracownik nie był prowadzony przez Mega Lex przez cały okres objęty deklaracją 1 szt./p 45 PLN netto
12 Sporządzenie deklaracji PIT-4R 1 szt./p 55 PLN netto
13 Sporządzenie i wysyłka deklaracji PFRON 1 szt./p 10% od kwoty
dofinansowania
ale nie mniej
niż 50 PLN
netto
14 Sporządzenie RP-7 1 szt./p 80 PLN netto
15 Zaświadczenie o zatrudnieniu/zarobkach dla pracownika 1 szt./p 15 PLN netto
16 Sporządzanie deklaracji i prac pozostałych, nie ujętych w cenniku Wycena
indywidualna
LP. RODZAJ USŁUGI JEDNOSTKA CENA
1 Wykonanie ponownej kalkulacji miesięcznej podatków* 1 szt. 50 PLN netto
2 Korekta deklaracji VAT* 1 szt. 50 PLN netto
3 Korekta deklaracji VAT za okres rozliczany przez inny podmiot 1 szt. 70 PLN netto
4 Korekta rozliczenia rocznego * 1 szt. 40 PLN netto
5 Sporządzenie i wysyłka wniosku lub pisma (ZUS, Urząd Skarbowy, bank**, komornicy, itp.) 1 szt. 25 PLN netto
6 Obliczenie delegacji krajowej 1 szt. 15 PLN netto
7 Obliczenie delegacji zagranicznej 1 szt. 18 PLN netto
8 Wypełnienie deklaracji GUS wraz z wysyłką 1 godz. 80 PLN netto
9 Wyjaśnianie, analizy, weryfikacje dokumentów księgowych i zdarzeń księgowych*** 1 godz. 75 PLN netto
10 Obliczenie odsetek budżetowych (zobowiązania podatkowe, ZUS) 1 praca 8 PLN netto
11 Wyjazd do ZUS lub Urzędu Skarbowego **** 1 godz. 85 PLN netto
12 Konsultacje i doradztwo osobiste w siedzibie Mega Lex 1 godz. 95 PLN netto
13 Obsługa kontroli ZUS/US i innych w siedzibie Mega Lex 1 godz. 95 PLN netto
14 Zestawienie wyników finansowych 1 szt. 75 PLN netto
15 Opracowanie polityki rachunkowości, bilans otwarcia 1 godz. 100 PLN netto
16 Przygotowanie sprawozdania finansowego 1 praca 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia za obsługę księgowa według faktur z 3 ostatnich miesięcy przed wykonaniem bilansu
17 Wykonanie prac pozostałych, nie ujętych w cenniku   Wycena
indywidualna
Ilość
dokumentów
do 30 31-50 Każde kolejne 10 dok.
199 zł 350 zł
dodatkowe dokumenty 75 zł

Dostawy i nabycia unijne– do powyższej ceny należy doliczyć 7,00 zł netto +VAT za każdy taki zaksięgowany dokument.

Różnice kursowe– księgowanie wyciągów bankowych walutowych liczone jest dodatkowo według ilości różnic kursowych, gdzie cena księgowania różnicy kursowej to 5,00 zł netto +VAT.

„Dokumentem” w rozumieniu ww. cennika jest każdy dokument podlegający księgowaniu, nazywany również dowodem księgowym. Mogą nim być zarówno dokumenty sprzedażowe, dowody wewnętrzne, listy płac, jak również pozostałe noty księgowe oraz dokumenty kosztowe.

Firma Mega Lex sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny obsługi księgowej – obniżenia lub podwyższenia opłaty za obsługę księgową, w następujących przypadkach:

 • sprzedaż masowa, np. sklepy internetowe, kasa lub drukarka fiskalna,
 • obsługa dokumentów walutowych,
 • występowanie w działalności firmy operacji wymagających większego nakładu pracy księgowej
Ilość
dokumentów
do 30 31-50 51-100 101-200 201-300 Każde kolejne 10 dok.
  500 zł 650 zł 750 zł 910 zł 1180 zł  
dodatkowe dokumenty           85 zł

Wyciąg bankowy– w przypadku pełnej księgowości, księgowanie wyciągów bankowych liczone jest według ilości transakcji, gdzie cena księgowania jednej transakcji to 2,89zł netto +VAT.

Różnice kursowe– w przypadku pełnej księgowości, księgowanie wyciągów bankowych walutowych
liczone jest dodatkowo według ilości różnic kursowych, gdzie cena księgowania różnicy kursowej to 0,70 zł netto +VAT.

„Dokumentem” w rozumieniu ww. cennika jest każdy dokument podlegający księgowaniu, nazywany również dowodem księgowym. Mogą nim być zarówno dokumenty sprzedażowe, dowody wewnętrzne, listy płac, jak również pozostałe noty księgowe oraz dokumenty kosztowe.

Firma Mega Lex sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny obsługi księgowej – obniżenia lub podwyższenia opłaty za obsługę księgową, w następujących przypadkach:

 • sprzedaż masowa, np. sklepy internetowe, kasa lub drukarka fiskalna,
 • obsługa dokumentów walutowych,
 • występowanie w działalności firmy operacji wymagających większego nakładu pracy księgowej

* korekty/ ponowne kalkulacje (po podaniu Zleceniodawcy wyników podatkowych) jeśli wyniknęły z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy
** np. wnioski kredytowe
*** na zlecenie Zleceniodawcy lub jeśli wyniknęły z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy
**** na zlecenie Zleceniodawcy

Jednostki:

 • 1 szt/p oznacza pracę dotycząca jednego pracownika , np. korekta płac- 1 szt, oznacza korektę związaną z płacą jednego pracownika. Koszt naliczany
  jest per pracownika.
 • rozliczenie jednej umowy cywilnoprawnej: prowadzenia teczek osobowych, obsługi kadrowej w zakresie przyjmowania oraz zwalniania pracowników z pracy, naliczania wynagrodzeń, sporządzanie list płac, naliczania obciążeń- podatek dochodowy, składki ZUS, prowadzenie kartotek pracowniczych-ewidencja czasu pracy, prowadzenie kartotek wynagrodzeń, sporządzanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego, RMUA
 • rozliczenie jednej umowy o pracę: prowadzenia teczek osobowych, obsługi kadrowej w zakresie przyjmowania oraz zwalniania pracowników z pracy, naliczania wynagrodzeń, sporządzanie list płac, naliczania obciążeń- podatek dochodowy, składki ZUS, prowadzenie kartotek pracowniczych-ewidencja czasu pracy (urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, bezpłatne, zwolnienia lekarskie itp.), prowadzenie kartotek wynagrodzeń

Firma zastrzega sobie prawo zmiany ceny w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany o nowej proponowanej cenie przed
wykonaniem usług

Jesteśmy dla Was

W Mega Lex wiemy, że nie ma dwóch takich samych Klientów. Poprzez długoletnią praktykę poznaliśmy specyfikę obsługi małych i dużych firm, polskich i zagranicznych.

Dlaczego my?

Prężnie działamy od ponad 27 lat w zmiennej polskiej gospodarce.

Dbamy i ciągle aktualizujemy naszą wiedzę dzięki licznym kursom i szkoleniom.

Znamy specyfikę obsługi małych i dużych firm, polskich i zagranicznych.

Jesteśmy licencjonowaną Kancelarią Rachunkową.

Realizujemy swoje działania przy ścisłej współpracy radcy prawnego i adwokata.

Współpracujemy z biegłym rewidentem.

Mamy Klientów, którzy są naszymi partnerami od nawet 21 lat.

Zapewniamy dodatkowe bezpieczeństwo dzięki naszej współpracy z PZU S.A.

megalex
megalex