Menu Zamknij

Jak zaksięgować listę płac w KPiR?

Gdy firma zatrudnia pracowników, zobowiązana jest do wypłacenia im wynagrodzenia za wykonaną pracę lub innych świadczeń, jeśli są one obligatoryjne. Aby ustalić prawidłowo kwotę wynagrodzenia, należy wyliczyć składki ubezpieczeniowe i podatek. Takie zestawienie informacji i kwot nazywamy listą płac.

Jak zaksięgować listę płac w KPiR poprawnie?

Wypłacenie wynagrodzenia dla pracowników jest kosztem uzyskania przychodów. Jak zaksięgować listę płac w KPiR? Wynagrodzenie wpisuje się w 12 kolumnie KPiR. Należy pamiętać, aby podać kwotę brutto. Z kolei składki na ZUS księguje się w 13 kolumnie KPiR. Również tu podaje się składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki należy opłacić do 15. dnia miesiąca kolejnego za bieżący miesiąc.
KPiR - Warto wiedzieć