Menu Zamknij
Zakres usług

Kadry i płace

Kadry i płace

Obsługa kadrowo – płacowa

Z usługami księgowymi nieodłącznie związana jest również obsługa kadrowo-płacowa, której nie mogło zabraknąć również w ofercie naszego biura.

Zarządzanie sprawami pracowniczymi wymaga odpowiedniego przygotowania oraz doskonałej znajomości często zmieniających się przepisów prawa, dlatego też wiele przedsiębiorstw, w szczególności zatrudniających większą grupę pracowników powierza to zadanie wyspecjalizowanym firmom, takim jak Mega Lex.

Naszym Klientom oferujemy szeroki wybór usług, dopasowany do ich indywidualnych wymagań i potrzeb, obejmujący m.in. sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy oraz deklaracji PIT. Przekazując te czynności wykwalifikowanym i posiadającym wysokie kompetencje osobom, zyskają Państwo wygodę, czas i bezpieczeństwo, a w perspektywie długoterminowej zaoszczędzą również środki pieniężne, co niewątpliwie przełoży się na zwiększony komfort prowadzenia własnej firmy.

Zakres usług kadrowych

 1. kompleksowe prowadzenie teczek osobowych, tj. zakładanie, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, kartotek wynagrodzeń, ewidencji nieobecności, kartotek ewidencji czasu pracy;
 2. weryfikacja dostarczonej dokumentacji pracowniczej;
 3. kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
 4. wystawianie skierowań na badania lekarskie;
 5. sporządzanie świadectw pracy;
 6. bieżące rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin oraz aktualizacja zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS;
 7. ustalanie prawa, wymiaru i limitów przysługujących urlopów;
 8. prowadzenie ewidencji kart urlopowych;
 9. obsługa dokumentacji niezbędnej do wypłaty zasiłków;
 10. bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych oraz ich uprawnień;
 11. wystawianie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu;
 12. sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON;
 13. opracowywanie raportów i zestawień kadrowych;
 14. obsługa konta klienta na platformie PUE ZUS oraz w programie Płatnik

Zakres usług płacowych

 1. naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, zleceniobiorców oraz osób zasiadających w organach stanowiących spółek kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczanych przez Klienta;
 2. ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. naliczanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
 4. naliczanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 5. kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej (utajnione listy płac);
 6. sporządzanie list płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych;
 7. naliczanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, itp.);
 8. przygotowanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec pracowników;
 9. sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, deklaracji PFRON, korekt deklaracji ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. przygotowanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceń (tzw. paski wypłat);
 11. sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR, IFT-1R;
 12. obsługa rocznych informacji ZUS IWA oraz informacji dla pracowników ZUS IMIR;
 13. asysta oraz współpraca z Klientem w trakcie ewentualnych inspekcji oraz kontroli z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego;
 14. kalkulacja kosztów wynagrodzeń;
 15. obsługa zajęć komorniczych;

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Od wielu lat wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania, organizacji i wyzwań natury prawnej. Zawsze znajdujemy optymalną ścieżkę i najkorzystniejsze rozwiązania. Nie boimy się wyzwań oraz niestandardowych spraw. Do każdego Klienta podchodzimy z szacunkiem, zrozumieniem i uwagą. Współpracujemy z ekspertami z wielu branż, by stale poszerzać wachlarz naszych usług. Żadne Państwa pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi, żaden termin nie ulegnie przedawnieniu, a wszystkie procesy sądowe oraz kontrole skarbowe przebiegną najsprawniej, jak to tylko możliwe.

Magdalena Pudzianowska - Mega Lex

Magdalena Pudzianowska

Patrycja Kuśnierkiewicz - Mega Lex

Patrycja Kuśnierkiewicz

Hanna Frąckowiak - Mega Lex

Hanna Frąckowiak

Barbara Siebert - Mega Lex

Barbara Siebiert