Menu Zamknij

Księgowanie składek ZUS pracowników w KPiR

Lista płac to zbiór różnych elementów, które razem pokazują informacje o osiąganym przez pracowników wynagrodzeniu, wraz z opłaconymi składkami. W KPiR składki ZUS za pracowników również trzeba zaksięgować w odpowiedni sposób.

Księgowanie składek ZUS pracowników w KPiR bez błędów

Składki na ZUS opłacane są przez pracodawcę za pracownika i są one kosztem. Zatem księgowanie składek ZUS pracowników w KPiR należy ująć w kolumnie 13 – pozostałe wydatki związane z działalnością gospodarczą. Również w tej kolumnie wpisujemy składki na FP i FGŚP.
KPiR - Warto wiedzieć