Menu Zamknij

Księgowanie składek ZUS właściciela w KPiR

Nie tylko pracowników, ale i składki ZUS właściciela w KPiR należy zaksięgować. Można je w Księdze Przychodów i Rozchodów ująć na dwa sposoby w zależności od decyzji właściciela firmy.

Księgowanie składek ZUS właściciela w KPiR – o czym pamiętać?

Tak naprawdę księgowanie składek ZUS właściciela w KPiR jest bardzo proste. Można je ująć w kosztach uzyskania przychodu. Wtedy składki na ubezpieczenie społeczne ZUS właściciela w KPiR ujmuje się w 13 kolumnie – pozostałe wydatki. Ale, tylko gdy już zostały opłacone. Drugi sposób ujęcia składek w KPiR to odliczenie ich od zaliczki na podatek dochodowy.
KPiR - Warto wiedzieć