Menu Zamknij
Zakres usług

Obsługa ksiąg handlowych

Obsługa ksiąg handlowych

Pełna księgowość - prowadzenie ksiąg rachunkowych

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, obejmujące zarówno czynności księgowe i podatkowe, jak i kontrolne, doradcze oraz administracyjno-prawne. 

Oferta kierowana jest do wszystkich spółek kapitałowych i osobowych oraz osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na to, czy są to nowe podmioty, czy też przedsiębiorstwa o ugruntowane pozycji na rynku.  Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową, a także stałą opiekę naszej kadry, która przez cały okres współpracy będzie do Państwa dyspozycji, na każdym etapie służąc swoją pomocą i wiedzą. 

Do wszystkich powierzonych nam zadań zawsze podchodzimy profesjonalnie oraz z pełnym zaangażowaniem, dopasowując świadczone usługi do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, dzięki czemu mogą oni jeszcze efektywniej i wygodniej rozwijać i zarządzać swoją firmą.

Zakres usług

 1. Prowadzenie ksiąg dla spółek kapitałowych oraz spółek osobowych prawa handlowego
 2. Otwieranie roku obrachunkowego
 3. Rejestracja VAT w Urzędzie Skarbowym
 4. Ustalanie właściwości miejscowej dla celów podatkowych
 5. Zakładanie ksiąg
 6. Tworzenie planu kont
 7. Ustalanie z klientem polityki rachunkowości
 8. Kontynuacja prowadzenia ksiąg handlowych. Wprowadzanie do systemu księgowego bilansu otwarcia, obroty rozpoczęcia, rozrachunki.
 9. Księgowanie dokumentów, faktury sprzedaży sprzedaż krajowa, zagraniczna, export, WDT
  Faktury zakupu, zakup krajowy, WNT, import
 10. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej do bilansu, wprowadzenie do bilansu
 11. JPK sprawozdanie finansowe
 12. Uzgadnianie sald kont
 13. Rozliczanie wyciągów bankowych
 14. Weryfikacja zapisów księgowych
 15. Prowadzenie ewidencji vat
 16. Kontrola podatkowa vat z tytułu nieuregulowanych należności i zobowiązań- ulga na złe długi
 17. Korekta podstawy opodatkowania z tytułu przeterminowanych należności i zobowiązań
 18. Sporządzanie deklaracji VAT7, VATUE
 19. Rozliczanie vat-metoda kasowa
 20. Wyliczanie zobowiązań z tytułu CIT, VAT,PIT
 21. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald syntetycznych i analitycznych
 22. Księgowanie dokumentów sprzedaży, zakupu, polecenie księgowania, wyciągi bankowe, raporty kasowe, amortyzacja
 23. Rozliczanie należności i zobowiązań w walucie obcej, ustalanie, księgowanie różnic kursowych
 24. Księgowanie odpisów aktualizacyjnych
 25. Prowadzenie ewidencji Środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 26. Prowadzenie i wyliczanie amortyzacji
 27. Księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów
 28. Przeszacowania walut na koniec roku obrachunkowego
 29. Sporządzanie zestawień wyników finansowych
 30. Sporządzanie i wyliczanie wyników podatkowych
 31. Sporządzanie zestawień wiekowania transakcji
 32. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
 33. Zamykanie roku obrachunkowego
 34. Sporządzanie sprawozdań do GUS
 35. Import dokumentów księgowych
 36. Import wyciągów bankowych z systemu bankowego
 37. Wnioski o zwrot podatku vat
 38. Sporządzanie zestawień JPK księgi rachunkowe, JPK VAT, JPK wyciągi bankowe
 39. Wyliczanie odsetek podatkowych
 40. Przygotowywanie niezbędnych zestawień na potrzeby kontroli skarbowej, czynności sprawdzających

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Od wielu lat wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania, organizacji i wyzwań natury prawnej. Zawsze znajdujemy optymalną ścieżkę i najkorzystniejsze rozwiązania. Nie boimy się wyzwań oraz niestandardowych spraw. Do każdego Klienta podchodzimy z szacunkiem, zrozumieniem i uwagą. Współpracujemy z ekspertami z wielu branż, by stale poszerzać wachlarz naszych usług. Żadne Państwa pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi, żaden termin nie ulegnie przedawnieniu, a wszystkie procesy sądowe oraz kontrole skarbowe przebiegną najsprawniej, jak to tylko możliwe.

Magdalena Pudzianowska - Mega Lex

Magdalena Pudzianowska

Patrycja Kuśnierkiewicz - Mega Lex

Patrycja Kuśnierkiewicz

Hanna Frąckowiak - Mega Lex

Hanna Frąckowiak

Barbara Siebert - Mega Lex

Barbara Siebiert