Menu Zamknij

Polisa ubezpieczeniowa w KPiR – ubezpieczenie samochodu

Koszt polisy ubezpieczeniowej samochodu można zaksięgować w KPiR. Jeśli przedsiębiorca nie posiada faktury VAT, możliwe jest zaksięgowanie na podstawie umowy zawartej z ubezpieczycielem. Dokument musi jednak posiadać datę wystawienia i datę operacji, a także informacje identyfikujące firmę i podpisy stron umowy wraz z jej numerem.

Polisa ubezpieczeniowa w KPiR – jak zaksięgować?

Ubezpieczenie samochodu w KPiR księgujemy w zależności od przyjętej metody rozliczania kosztów. Zakładając, że przedsiębiorca wykupił polisę OC, można ją zaksięgować metodą kasową lub memoriałową. Przy metodzie kasowej wydatek księgujemy do kosztów w dniu zawarcia polisy w całości. Przy metodzie memoriałowej wydatek na ubezpieczenie dzielimy na miesiące, których dotyczy. Także AC – nieobowiązkowa polisa ubezpieczeniowa w KPiR jest księgowalna.
KPiR - Warto wiedzieć