Menu Zamknij

Ryczałt czy KPiR? Którą formę wybrać?

Zarządzanie podatkami nie jest łatwe. Obecnie wielu przedsiębiorców wybiera ryczałt ewidencjonowany lub Książkę Przychodów i Rozchodów. Obie metody rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej uchodzą za dość proste, ale i dokładne.

Ryczałt czy KPiR?

KPiR i ryczałt różnią się od siebie kilkoma ważnymi zasadami. Przede wszystkim nie każdy rodzaj prowadzonej działalności może być objęty ryczałtem. Warto sprawdzić, czy planowana działalność firmy nie podlega takiemu wyłączeniu. W ryczałcie ewidencjonowanym obowiązuje 7 stawek podatkowych. Wysokość stawki, jaką będziemy płacić, zależy od profilu działalności. Na przykład dla handlu jest to 3%, ale przy tzw. wolnych zawodach stawka to 20%. KPiR dla kogo będzie korzystna? Prowadząc KPiR można rozliczyć koszty prowadzenia firmy, co jest niemożliwe przy obraniu ryczałtu. W KPiR rozliczamy z urzędem, wybierając jedną z dwóch opcji:
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych (podatek 18% i 32%)
  • Rozliczenie na podstawie podatku liniowego (19%).
KPiR wymaga jednak bardziej szczegółowej ewidencji księgowej niż ryczałt, ale jest korzystniejsza, gdy zatrudniamy pracowników.

Przejście z KPiR na ryczałt

Może się jednak okazać, że działalność rozliczana w formie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów spełnia również warunki ryczałtu ewidencjonowanego. Czy więc możliwe jest przejście z KPiR na ryczałt? Tak. Wystarczy zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub wysłać zgłoszenie za pośrednictwem wniosku CEIDG-1, w którym informujemy o dokonanej zmianie sposobu rozliczania.
KPiR - Warto wiedzieć